A társasház bevételeiről egyszerűen

A társasház bevételeit leegyszerűsítve közös költség befizetésnek nevezzük. A helyzet ettől összetettebb, így érdemes megismerni a bevételeket részleteiben. A bevételek könnyebb áttekintését a csatolt magyarázó kép is segíti. A bevételeket legegyszerűbben közös költségre és egyéb bevételekre oszthatjuk. Egyéb bevételek: minden olyan bevétel, amely a társasház nem a közös költségbevételi közé sorol, legjellemzőbb ezek közül a…

Amit beteszünk, abból tudunk gazdálkodni – avagy a társasházkezelés

A tulajdonosok döntése alakítja a társasházkezelést, avagy a társasházi életet. A társasházi tulajdonosok pénzéből származik a társasház bevétele, valamint a tulajdonosok viselkedése és hozzáállása szerint alakul a társasházkezelés. A társasház ebből a szempontból nem egy önmagában álló dolog, hanem egy szerves egész, amelyet a tulajdonosok működtetnek, tartanak fenn, egyszóval üzemeltetnek. A társasház nem a közös…

Hogyan csinálják a társasházakat? – Gondolatok az alapító okirat körül

A következő kérdések igen elgondolkodtatóak lehetnek: Mikor lehet társasházat alapítani és milyen a jó alapító okirat? Miért éri meg a társasház alapítás? Miért érdemes társasházat alapítani? Mikor van baj a társasház alapító okiratával? Milyen baj lehet vele? A kérdésekre, a társasházi jog professzionális ismerője, Dr. Sudár Miklós ügyvéd adott válaszokat. A „társasház”, mint a közös…

Rögzíteni a múltat, az eredményes működés és a sikeres jövő érdekében

A múltban történt változások és mozgások rögzítése segítséget ad a jelenlegi állapotok átláthatóságának biztosítására, valamint a jövő megtervezésére. A társasházak könyvvezetési kötelezettségével a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet foglalkozik, amely előírja a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait. A könyvvezetés nem más, mint azoknak a gazdasági eseményeknek a nyilvántartása, amelyek hatással…

Írni vagy nem írni? – A közgyűlési jegyzőkönyv rejtelmeiről

Közgyűlés ideje. Az elmúlt hetekben lezárult az éves beszámoló közgyűlések időszaka (minden év május 31-ig a társasházi törvény értelmében). A közgyűlések megtartása után – különösen, ha sikerült elfogadni a beszámolót és az elszámolást – a jegyzőkönyvek kerültek aláírásra, a határozatok kihirdetésre kerültek. Előfordul, hogy egy-egy tulajdonos, betekintve a jegyzőkönyvbe, azt látja, nem került minden mozzanat…

Az érdektelenség öl. Akarjunk tenni, dönteni, élni!

Az előző cikkek a közgyűlés körüli eseményekről, dokumentumokról, hozzászólások lehetőségéről és fontosságáról szóltak. Most a közgyűlési határozatokról való szavazásról álljon itt pár tudnivaló, elgondolkodtató észrevétel. Talán legfontosabb, hogy a tulajdonostársaknak, társasházi polgároknak nem kötelező és főként nem kötelessége mindent igennel megszavazniuk a közgyűlésen. Ha, mint tulajdonos nem ért egyet a szavazásra bocsátott kérdéssel – akár…

Nem magánest. Közgyűlés!

A közgyűlés nem magánest, hanem a társasházi polgárok közösségének gyűlése. Döntést hozunk az év további részében betervezett közösségi kiadásokról, amelyek azonban nagyon is minket, a családokat érintenek. Hiszen minden közösségi befizetés mögött a társasház közössége áll, közelebbről az ott lakó családok, társasházi polgárok. Ezért sem mindegy, milyen közgyűlést tart a társasház; olyat, amelyen el lehet…

A Közös Képviselő, a Hitel és a Társasház

Egyre több társasház kap lehetőséget hitelfelvételre, hogy tervezett beruházásait megvalósítsa (pl. felújítás, liftek korszerűsítése). A hitelfelvétel, illetve annak visszafizetése a közös költség megemelésével járhat, ezáltal osztva meg arányosan a kamatterhek költségeit, a takarékpénztárak terheit a tulajdonostársak között. A megosztás miatt porlasztva érinti a tulajdonostársakat a hitelösszeg nagysága (a hitelező felől a kockázatok csökkentése), a családokat…

A társasház döntéseinek szín(es)tere: a közgyűlés

A társasház legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet. A közgyűlést a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze. Évente egyszer kötelezően meg kell tartani, de szükség szerint bármikor, okkal összehívható a közgyűlés. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente az SzMSz-ben meghatározott időpontig, de egyéb szabályozás nélkül, legkésőbb minden…