A társasházi jog törvényi háttere: Társaságunk a közös képviselői feladatok ellátásával együtt, vállalja társasházi jogász ajánlását társasházak részére. A társasházi tulajdonosok, közös képviselő társasházi jog ismerete jelentős mértékben hozzájárul a konszenzusos rendezés eléréséhez. Egyszerű példa, hogy társaságunk az esetleges fizetési meghagyásokat és végrehajtásokat ügyvéd bevonása nélkül intézi ezzel is jelentős összeget takarítva meg a társasházaknak.

Jogi asszisztens elérhetősége: +36 30 / 396 – 0303
Társasházi jogász partnerünk (hivatkozzon weboldalunkra):

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda
Dr. Sudár Miklós ügyvéd
1055 Budapest, Szalay utca 3. I. em. 2.
Email: ugyved.sudar@gmail.com
Telefon: +36 70 / 391 – 1025

****

Dr. Atalay Borbála ügyvéd

gazdasági büntetőjogi szakjogász
1077 Budapest, Wesselényi u. 58. I/12.
1631 Budapest, Pf. 80.
atalay@atalay.hu
+36-30-368-9863

****

Dr. Póth Antal ügyvéd

1107 Budapest, Szállás u. 16.

+36-30/476-5209

drpothantal@gmail.com

A társasházi jog törvényi háttere:
Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényeket alkotta:

Társasházi Törvény – 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Lakószövetkezeti Törvény – 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
Lakástörvény – 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó
műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek
és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési
és építési követelményekről
2013. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés
végrehajtásához szükséges módosításáról
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról</